Financieel management

Tijdens onze strategische begeleiding gaan wij samen met u recht naar het hart van uw onderneming. Vervolgens is het essentieel dat vanuit het hart van uw onderneming de financiële gezondheid bewaakt wordt. Dit is van levensbelang voor het voortbestaan en de groei op lange termijn.

Om de financiële gezondheid van een onderneming te kunnen bewaken, is het noodzakelijk dat:

 • we eerst en vooral beschikken over heldere en correcte cijfers vanuit de boekhouding
 • we vervolgens deze cijfers projecteren naar de toekomst a.d.h.v. budgetten, vertrekkend vanuit de strategiebepaling (de strategische begeleiding is de leidraad bij de opmaak en bewaking van het budget op korte en lange termijn)
 • eenmaal een budget voor een periode is opgesteld, dit budget vergeleken wordt met de werkelijk gerealiseerde cijfers
 • we vanuit de gerealiseerde cijfers vervolgens opnieuw vooruitkijken, zodat een budget op elk moment dynamisch is en rekening houdt met de realiteit
 • we een financieel evenwicht van de onderneming bewaken
 • de wijze van financiële opvolging rekening houdt met de toekomstprojectie en vorm van de onderneming

Tijdens onze financiële begeleiding is het onze taak om ervoor te zorgen dat u persoonlijk:

 • ervaart welke rust een weldoordacht budget met bijhorende opvolging voor u kan betekenen
 • nadenkt over wat u in de nabije én verre toekomst financieel wilt bereiken
 • geïnspireerd wordt bij de opbouw van uw persoonlijk vermogen
 • samen met ons via een eenvoudige onlinetool de financiële gezondheid kunt bewaken, zodat u thuis de volledig inzage hebt in de financiële opvolging.
 • weet wat de essentiële regels zijn voor de financiële gezondheid van uw onderneming
 • leert focussen op de kern van financiële gezondheid, zonder dat u dus zelf specialist in financiewezen hoeft te zijn

Hoe wij dit doen?
Wij denken samen met u vooruit, streven continuïteit na en kiezen voor eenvoud.

Hiervoor maken we gebruik van een eenvoudige onlinetool, waarbij u zowel toegang hebt tot de boekhoudkundige als de financiële gegevens. In deze onlinetool maken we eveneens het hart van de onderneming zichtbaar (zie strategiebepaling), aangezien vanuit dat hart de financiële gezondheid bewaakt moet worden.

   • vooruitdenken
    – onze master economisten kijken vooruit bij de opmaak van financiële budgetten vanuit het hart van uw onderneming (zie strategiebepaling)
   • eenvoud
    – wij werken met een eenvoudige onlinetool voor de opvolging van de financiële gezondheid
    – wij geven een korte opleiding, zodat u de eenvoudige onlinetool zelf kan gebruiken en zelf inzicht krijgt in de financiële impact van uw beslissingen.
    – wij leggen de financiële gegevens uit in eenvoudige taal
   • continuïteit
    – wij bewaken de financiële gezondheid met het oog op de continuïteit van uw onderneming en uw persoonlijk vermogen
    – wij begeleiden met minstens 2 mensen persoonlijk uw onderneming, zodat de continuïteit van de dienstverlening ten allen tijde verzekerd is

Een cashflow zegt niets. Je moet verder graven naar de vrije cashflow van het verleden en deze projecteren naar de toekomst.

Jan Verdonck